Opis i oszacowanie nieruchomości objętej księgą wieczystą o numerze KR1H/00034261/1

Sygn.akt Km 3904/14
Kraków, dnia 2019-09-25r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości w postaci udziału w wysokości 3/4 części nieruchomości gruntowej położonej w woj. małopolskim, pow. proszowicki, gm. Nowe Brzesko, w miejscowości Kuchary o numerze działki 117/1, objętej księgą wieczystą o numerze KR1H/00034261/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach.

Protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 20 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Komornika przy Osiedlu Wandy 21 w Krakowie.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy

Paweł Grzybowski