[26.01.2021r] O B W I E S Z C Z E N I E – opis i oszacowanie nieruchomości

Sygn.akt Km 186/20
Kraków, dnia 2020-11-23r.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia,iż przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości- lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Krakowie, oznaczonego numerem 131 w budynku numer 6 przy os. Strusia, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza
w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KR1P/00387687/0.

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 26.01.2021r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika przy osiedlu Wandy 21 w Krakowie.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy

Paweł Grzybowski