Opis i oszacowanie lokalu objętego księgą wieczystą nr KR1P/00462640/9

Sygn.akt Km 645/13
Kraków, dnia 2019-09-26r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie Paweł Grzybowski zawiadamia, że przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości w postaci nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00462640/9.

Protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 28 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Komornika przy Osiedlu Wandy 21 w Krakowie.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.

Komornik Sądowy

Paweł Grzybowski